HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta sa šećernom bolesti”


Šećerna bolest je skup metaboličkih poremećaja koji nastaju zbog poremećaja u izlučivanju ili djelovanju inzulina, a za posljedicu imaju njegov apsolutni, djelomični ili relativni nedostatak. 


Prema klasifikaciji postoje četiri osnovna oblika šećerne bolesti:

- Tip 1

- Tip 2

- Gestacijski

- Drugi specifični tipoviProcijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta sa šećernom bolesti" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Nada Rabađija, Đurđa Hršak

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Zdravstvena njega osoba oštećena vida”


Zdravstvena njega osoba s oštećenim vidom je u nekoj mjeri podjednaka za veliki broj osoba s raznim oftalmološkim oštećenjima. No, kod različitih oštećenja vida, bilo fizioloških ili patoloških, postoje i karakteristične metode i intervencije za svaku od bolesti. Da bi medicinska sestra u potpunosti mogla prepoznati i zadovoljiti sve potrebe osoba s oštećenim vidom, mora imati znanja o samoj bolesti, načinima liječenja, potrebnim pretragama, učestalosti kontrola i prognozi bolesti.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zdravstvena njega osoba oštećena vida" dodijelila: 7 bodova 

Autori modula: 

Sunčana Kovačić, bacc.med.techn.

Emil Havala, med.tehničar

Nikolina Fulir Struški, med.sestra

Maja Jurec, med.sestra

Marinela Pavlin, med.sestra

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Razvojni poremećaj zgloba kuka”Razvojni poremećaj zgloba kuka najčešća je prirođena deformacija koštano-zglobnog sustava kod djece. Opisuje se kao poremećaj promijenjenog i nepravilnog odnosa zglobnih tijela kuka novorođenčeta.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Razvojni poremećaj zgloba kuka" dodijelila: 7 bodova 

Autori modula: Monika Pjevalo, Marita Anzulović
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA