HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajeviDOBRODOŠLI U MODUL "Intestinalne derivacijske stome - zdravstvena njega”Intestinalna derivacijska stoma je kirurški formiran otvor tankog ili debelog crijeva s namjenom da se konstruira zamjenski anus. Najstariji pisani tragovi o izvođenju stome datiraju u daleku prošlost. Smatra se da je prva stoma izvedena u četvrtom stoljeću prije Krista na ratnom polju...
Procjenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
je za položeni modul "Intestinalne derivacijske stome - zdravstvena njega" dodijelila: 7 bodova 

Autori modula: Ivanka Benčić​, Marija Kahlina​, Tanja Miodrag​, Zrinka Martinović​Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Sadrena imobilizacija - metoda liječenja prijeloma”


Imobilizacija je postupak kojim se u mirovanje stavlja ozlijeđeni dio tijela, te obuhvaća najmanje dva susjedna zgloba. Izrađuje se od različitih materijala. Sastavni dio načina liječenja koji se primjenjuje u najčešće u traumatologiji ali i u ostalim granama kirurgije. Potkoljenična i podlaktična imobilizacija se najčešće koriste.Procjenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Sadrena imobilizacija - metoda liječenja prijeloma" dodijelila: 7 bodova 
Autor modula: 

Mario Gašić, bacc. med. techn.

Mario Djuran, bacc.med.techn.
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta na neinvazivnoj ventilaciji (NIV)”Iako se NIV najčešće koristi u liječenju akutnih pogoršanja KOPB-a, njegova primjena sve više se koristi u liječenju akutnog edema pluća, upala pluća... NIV sve više susrećemo ne samo na pulmologijama, već i na odjelima kardiologije, neurologije, hitnim službama.
Procjenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
je za položeni modul "Skrb za pacijenta na neinvazivnoj ventilaciji (NIV)" dodijelila: 7 bodova 

Autor modula: Kristina Pauker, Ivana Barišić, Azra Hodžić, Kornelija ErdeljaEdukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA