HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajeviEkstravazacija
DOBRODOŠLI U MODUL "Standardne mjere zaštiteStandardne mjere zaštite su postupci u radu koji se zahtijevaju kao temeljna razina kontrole infekcija. Kod svakog rada s bolesnikom mora se izbjeći prijenos potencijalno štetnih mikroorganizama.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Standardne mjere zaštite" dodijelila: 7 bodova 

Autori modula: Ljerka Armano, Tomislava Barbir, Ivona Bete
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA
DOBRODOŠLI U MODUL "Higijena ruku”Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi/zaštitom predstavljaju veliki problem u cijelom svijetu, čak 5-10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja. Problem nedostatne higijene ruku zdravstvenih djelatnika je odavno prepoznat...
Procjenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Higijena ruku" dodijelila: 7 bodova 

Autor modula: Jasminka HorvatićEdukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


Ekstravazacija
DOBRODOŠLI U MODUL "Ekstravazacija - izazov u sestrinskoj praksi”Ekstravazacija je istjecanje citotoksičnog lijeka u subkutano ili subdermalno tkivo u okolici vene u koju je primjenjivan lijek s namjerom da dospije u cirkulaciju. Ekstravazacija je najrjeđi, ali najozbiljniji neželjeni događaj vezan uz intravensku aplikaciju kemoterapije.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Ekstravazacija - izazov u sestrinskoj praksi" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 


Sandra Karabatić

Maja Majerić

Andreja Šajnić

Tanja ZovkoEdukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA