DOBRODOŠLI U MODUL "Prevencija i zaštita oralnog zdravlja"


Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 1965. godine, oralno zdravlje je: stanje zdravih i za funkciju sposobnih zuba i njihovih potpornih tkiva uključujući zdravlje svih dijelova usne šupljine koji sudjeluju u žvakanju. Naravno da samo žvačna funkcija nije jedini cilj u očuvanju oralnog zdravlja nego  važnu ulogu imaju i estetika i fonacija.


Bolesti usne šupljine ili oralne bolesti s obzirom na vrstu tkiva koju zahvaćaju se dijele na bolesti mekih i bolesti tvrdih zubnih tkiva. Tvrda oralna tkiva se dijele na koštano tkivo i tvrda zubna tkiva (caklina, dentin, cement),  dok ostala tkiva usne šupljine spadaju u meka oralna tkiva.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Prevencija i zaštita oralnog zdravlja" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Barica Prlić, mag. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA