HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi

DOBRODOŠLI U MODUL "Aspiracija sekreta u bolesnika na mehaničkoj ventilaciji"


Traheobronhalna sekrecija je obrambeni mehanizam organizma kao odgovor na moguću kontaminaciju dišnih puteva. Zdrav čovjek višak sekrecije može iskašljati, dok bolesnici na mehaničkoj ventilaciji to nisu u mogućnosti. 

Aspiracija ili sukcija sekreta iz dišnih putova je postupak uklanjanja sekreta iz gornjih dišnih puteva pomoću katetera za aspiraciju i aspiratora, u svrhu održavanja prohodnosti dišnih puteva.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Aspiracija sekreta u bolesnika na mehaničkoj ventilaciji" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Kornelija Erdelja, Azra Hodžić, Ana Podnar

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Mišljenje medicinskih tehničara o profesionalnom položaju u sestrinskoj profesiji"


Sestrinstvo se smatra ženskom profesijom tako da su muškarci koji rade u sestrinstvu izloženi raznim stereotipovima. Do sada je napisano mnogo osvrta i članaka vezano na ovu temu, ali nijedan nije u fokus stavio medicinske tehničare muškarce, iako su i oni bili uključeni u razna slična istraživanja.


Pogledajte ovaj modul kako biste doznali više o istaknutim muškarcima u sestrinstvu, muškarcima u sestrinstvu općenito kroz povijest, kakva je sadašnjost te što budućnost donosi za muškarce u sestrinstvu.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Mišljenje medicinskih tehničara o profesionalnom položaju u sestrinskoj profesiji" dodijelila: 7 bodova 
Autor modula: Marko Kalić mag.med.techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA