HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi

DOBRODOŠLI U MODUL "Skup mjera u prevenciji urinarnih infekcija povezanih s upotrebom urinarnog katetera"


Prema definiciji Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC), urinarna infekcija povezana s upotrebom urinarnog katetera je svaka infekcija mokraćnog sustava koja se javlja kod bolesnika koji je imao uveden urinarni kateter 48 sati prije pojave simptoma.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skup mjera u prevenciji urinarnih infekcija povezanih s upotrebom urinarnog katetera" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Kornelija Petir Bratuša

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Samoubojstvo"


Za samoubojstvo se može reći da je to značajan javno - zdravstveni problem, koji je predmet stručnog i znanstvenog interesa stručnjaka raznih profila (liječnici, psiholozi, sociolozi, policajci i drugi), a kao pojava prisutna u ljudskom društvu od pamtivijeka. Nemoguće je jednostavno objasniti pojavu samoubojstva u najširem smislu, a upravo je to dovelo do toga da postoji niz teorija koje pokušavaju objasniti razloge samoubojstva.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Samoubojstvo" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Natalija Cavor, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA