HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta oboljelog od shizofrenije"


Shizofrenija je teška duševna bolest koju čini skup karakterističnih simptoma i manifestacija te ju svrstavamo u skupinu psihotičnih poremećaja. Naziv bolesti dolazi od kombinacije grčkih riječi shizeiu – podijeliti, rascijepiti, te fren – razum, duša, te čine jednu riječ shizofrenija (grč. Schizophrenia) koja govori o rascjepu duše, odnosno razuma.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 120 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta oboljelog od shizofrenije" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:  Ana Orešković, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Kako živjeti s vrtoglavicom?"


Vrtoglavica (lat. vertigo) je snažna iluzija kretanja bolesnika u prostoru ili predmeta u prostoru oko tijela bolesnika. Vrtoglavice se javljaju kao posljedica poremećaja u bilo kojem dijelu sustava za percepciju prostora (spaciocepciju).Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Kako živjeti s vrtoglavicom?" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:  Kristina Hanžek, Anita Barković

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA