HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi

DOBRODOŠLI U MODUL "Prijavljivanje sumnji na nuspojave"


Broj nuspojava i štetnih ishoda moguće je smanjiti ranim otkrivanjem problema  vezanih uz sigurnost primjene lijeka, kao i edukacijom o racionalnom propisivanju  lijekova. Kako prijaviti sumnju na nuspojavu? Pogledajte u ovom modulu.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Prijavljivanje sumnji na nuspojave" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: grupa autora iz odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju, Halmed

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Zdravstvena njega pacijenata s urostomom"


Diverzija mokraće definirana je kao kirurško stvaranje alternativnog puta odvoda mokraće, kako bi se sačuvala funkcija bubrega. Otjecanje mokraće kroz mokraćne cijevi može se postići uspostavljanjem direktnog kontakta iz urinarnog trakta (sljubljivanje uretera) i kože te takva vrsta urostome nosi naziv ureterocutaneostomia te otjecanje mokraće kroz segment ileuma kojim se formirani konduit spaja na kožu što se naziva ureteroileocutaneneostomia. Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zdravstvena njega pacijenata s urostomom" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Maja Peša, bacc.med.techn, ET, Tiana Bunić, bacc.med.techn, ET

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA