HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Zdravstvena njega pacijenata s urostomom"


Diverzija mokraće definirana je kao kirurško stvaranje alternativnog puta odvoda mokraće, kako bi se sačuvala funkcija bubrega. Otjecanje mokraće kroz mokraćne cijevi može se postići uspostavljanjem direktnog kontakta iz urinarnog trakta (sljubljivanje uretera) i kože te takva vrsta urostome nosi naziv ureterocutaneostomia te otjecanje mokraće kroz segment ileuma kojim se formirani konduit spaja na kožu što se naziva ureteroileocutaneneostomia. Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zdravstvena njega pacijenata s urostomom" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Maja Peša, bacc.med.techn, ET, Tiana Bunić, bacc.med.techn, ET

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Zdravstvena njega u kući osobe oboljele od bolesti motornog neurona"


Sve je veći broj osoba oboljelih od bolesti živčanog sustava u Hrvatskoj kojima je potrebna zdravstvena njega u kući, točnije u 2016. godini ta brojka bila je ukupno 18084 oboljele osobe. (1). Bolesti motornog neurona je naziv koji je dodijeljen grupi bolesti u kojoj živčane stanice, odnosno neuroni koji pokreću mišiće progresivno propadaju i odumiru.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zdravstvena njega u kući osobe oboljele od bolesti motornog neurona" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Michell Gruičić, Goranka Rafaj

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA