HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajeviDOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za novorođenče nakon porođaja"


Skrb za novorođenče nakon porođaja započinje primarnom opskrbom novorođenčeta. Nekada se novorođenče odnosilo odmah nakon izgona, kupalo se, mjerile su se antropometrijske mjere, provodila kredeizacija te davanje K vitamina. Poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije svi se ti postupci odgađaju, a u prvom planu nakon poroda zdravog novorođenčeta je kontakt „koža na kožu“.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za novorođenče nakon porođaja" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Monika Lovrek Seničić, mag.med.techn.

Tatjana Antičević, dipl.med.techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Zaštitimo kožu od sunca"


Sunce je izvor života. Sve što živi na našem planetu Zemlji ovisno je o djelovanju sunca, sunčeve svjetlosti i sunčevog zračenja. Od ukupnog sunčevog zračenja na vidljivi dio otpada 50%, na infracrveni dio spektra 40%, a samo 10% sunčevog spektra otpada na ultraljubičasto zračenje (UV). No, upravo taj najmanji dio sunčevog spektra biološki najaktivniji i odgovoran za akutna i kronična oštećenja kože. Intenzitet UV zračenja ovisi o geografskoj širini, nadmorskoj visini, godišnjem dobu i dijelu dana.


Za čovjeka je dokazano štetno prekomjerno izlaganje sunčevom zračenju, a kumulativni učinak UV zračenja mogu ostaviti velika oštećenja na koži  od utjecaja na estetiku do ozbiljnih oštećenja koji ugrožavaju zdravlje čovjeka. Onečišćenje zraka slabi ozonski omotač i potiče nastajanje ozonskih rupa što dovodi do većeg prodiranja Sunčevog zračenja na zemlju.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zaštitimo kožu od sunca" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Ružica Valent
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA