HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Dekubitus - indikator kvalitete zdravstvene skrbi”


Dekubitus je rana koja nastaje uslijed dugotrajnog ležanja. Osnovni mehanizam nastanka je dugotrajni pritisak podloge na kožu koji dovodi do slabe prokrvljenosti, a samim time i ishrane tkiva. Neželjeni je događaj koji ima negativne posljedice na cjelokupno zdravstveno stanje bolesnika.


Dvije osnovne kategorije uzroka dekubitusa su:

- unutarnji -> opće zdravstveno stanje

- vanjski -> čimbenici okoline Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Dekubitus - indikator kvalitete zdravstvene skrbi" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Mirjana Lakić

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta s tuberkulozom pluća”


Prema “Global TB Report 2018” - izvješće SZO o tuberkulozi, procjenjuje se da je u sklopu globalne borbe protiv tuberkuloze, u razdoblju od 2000. do 2017., smrtnost od tuberkuloze smanjena za 37 % te je spašeno 53 milijuna života. Usprkos tome tuberkuloza je još uvijek, globalno, jedan od 10 glavnih uzroka smrti i vodeći uzrok smrti zbog zaraznih bolesti (HIV infekcija).Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta s tuberkulozom pluća" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Munko Tatjana - magistra sestrinstva

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA