HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi

DOBRODOŠLI U MODUL "Utjecaj prehrambenih navika na razvoj karcinoma debelog crijeva"


Karcinom debelog crijeva je jedna od najčešćih malignih bolesti u svijetu. S obzirom na porast incidencije i mortaliteta predstavlja važan javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i Hrvatskoj. Brojna istraživanja ukazuju na sve veću povezanost načina prehrane i nastanka karcinoma debelog crijeva.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Utjecaj prehrambenih navika na razvoj karcinoma debelog crijeva" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:Željka Bilanović, mag. med. techn.

Jasminka Miličević, dipl. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Pristupi u liječenju mioma kod žena u perimenopauzi"


Miomi (leiomiomi, fibroidi, fibromiomi) su najčešći tumori maternice. To su benigni tumori, tvrdi i dobro ograničeni. Građeni su uglavnom od glatkih mišićnih vlakana i različitog udjela vezivnog tkiva. Nalaze se u 20% do 25% žena reproduktivne dobi. Postoji nejednaka rasna sklonost u razvoju mioma - u crnkinja se on javlja tri do devet puta češće nego u bjelkinja.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Pristupi u liječenju mioma kod žena u perimenopauzi" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula:  Gordana Jurić


Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA