HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Zbrinjavanje pacijenata s akutnim trovanjem lijekovima"


Otrovi su spojevi koji uzrokuju razne poremećaje organizma, uzrokujući kemijske reakcije ili druge  reakcije na molekularnoj razini. Otrov djeluje kada je apsorbirana dovoljna količina otrova, što ovisi o vrsti otrova, tjelesnoj masi te općem stanju pacijenta. Apsorpcija otrova može biti preko kože, udisanjem ili putem hrane. Znanost koja se bavi otrovima naziva se toksikologija, a stanje organizma izloženog otrovu trovanje ili toksikoza .
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zbrinjavanje pacijenata s akutnim trovanjem lijekovima" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula:

Antonella Brkiš, prvostupnica sestrinstva

Objedinjeni hitni bolnički prijam, KB Dubrava

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Zbrinjavanje pacijenata sadrenom imobilizacijom nakon traume"


Zdravstveni sustav RH ne poznaje radno mjesto medicinske sestre/tehničara koji izrađuje i postavlja imobilizacije, a koji se žargonski naziva „gipser“. Sadrena imobilizacija je najčešće vrsta imobilizacije koja se postavlja i izrađuje kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Jedan od sestrinskih problema koji se obrađuje u ovom tečaju je problem standardizacije postupaka i znanja u gipsaonici.  Cilj ovog tečaja je proširiti znanja medicinskih sestara/tehničara koji sudjeluju i zbrinjavanju pacijenata sa sadrenom  imobilizacijom.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zbrinjavanje pacijenata sadrenom imobilizacijom nakon traume" dodijelila: 7 bodova 
Autor modula:

Mario Gašić, magistar sestrinstva, OŽB Našice

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA