HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta s urinarnim kateterom"


Izlučivanje urina je fiziološka funkcija pod voljnom kontrolom, koju mogu ometati određena stanja i bolesti, te pritom utjecati na kvalitetu života pojedinca. To zahtjeva promptno djelovanje zdravstvenih djelatnika postavljanjem urinarnog katetera u mokraćni mjehur. Kateterizacija mokraćnog mjehura se smatra jednim od invazivnijih i najčešćih postupaka tijekom skrbi za pacijente u izvanbolničkim i bolničkim uvjetima.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta s urinarnim kateterom" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Antonija Strojny

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Utjecaj prehrambenih navika na razvoj karcinoma debelog crijeva"


Karcinom debelog crijeva je jedna od najčešćih malignih bolesti u svijetu. S obzirom na porast incidencije i mortaliteta predstavlja važan javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i Hrvatskoj. Brojna istraživanja ukazuju na sve veću povezanost načina prehrane i nastanka karcinoma debelog crijeva.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Utjecaj prehrambenih navika na razvoj karcinoma debelog crijeva" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:Željka Bilanović, mag. med. techn.

Jasminka Miličević, dipl. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA