HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi
DOBRODOŠLI U MODUL "Dezinfekcija, sterilizacija i skladištenje endoskopa te endoskopskog pribora”


Današnja je generacija endoskopa, iz tehničke perspektive, usavršena tako da svojom savitljivošću omogućuje dijagnostiku i terapiju organa kakva nije bila moguća prethodnom generacijom rigidnih endoskopa. 

Međutim, sigurnost i kvaliteta izvođenja endoskopskih postupaka izravno ovisi o čišćenju, dezinfekciji i sterilizaciji fleksibilnih endoskopa i pomoćnog endoskopskog pribora prije svake upotrebe.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Dezinfekcija, sterilizacija i skladištenje endoskopa te endoskopskog pribora" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula:

Jadranka Brljak, magistra sestrinstva

Kristina Banjac, prvostupnica sestrinstva
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Zdravstvena njega bolesnika s opeklinama”


Opekline su ozljede nastale djelovanjem visoke temperature na površinu ljudskog tijela.


Opekline se dijele na: 

- termičke opekline (plamen, vruća para, vruća tekućina),

- kemijske opekline (zapaljeno gorivo, sumporna kiselina - akumulator), 

- električne opekline (nastale pod utjecajem električne energije ili zračenjem)

- radijacijske opekline (nastale pod utjecajem ultraljubičaste ili rendgenske zrake) 
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zdravstvena njega bolesnika s opeklinama" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula:

Željka Panić, bacc. med. techn.1, Valentina Štrbac, bacc. med. techn. 2   Cecilija Rotim, mag. med. techn.31,2KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju, Odjel za opekline, Draškovićeva HR - 10000 Zagreb

3Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska cesta 16, HR – 10000 ZagrebEdukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta sa šećernom bolesti”


Šećerna bolest je skup metaboličkih poremećaja koji nastaju zbog poremećaja u izlučivanju ili djelovanju inzulina, a za posljedicu imaju njegov apsolutni, djelomični ili relativni nedostatak. 


Prema klasifikaciji postoje četiri osnovna oblika šećerne bolesti:

- Tip 1

- Tip 2

- Gestacijski

- Drugi specifični tipoviProcijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 90 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta sa šećernom bolesti" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Nada Rabađija, Đurđa Hršak

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA