HKMS


Preskoči dostupni e-tečajevi

Dostupni e-tečajevi


DOBRODOŠLI U MODUL "Kvaliteta života pacijentica nakon operacije dojke"


Rezultati o kvaliteti života pokazatelj su uspješnosti cjelokupnog procesa liječenja. Rak dojke kod žena ostavlja posljedice na njihovo duhovno zdravlje i ponašanje te uzrokuje pad samopouzdanja i osjećaja manje vrijednosti. Suočavanje s dijagnozom najvažniji je problem. Kad žena prođe sve faze u prihvaćanju bolesti, tada postaje spremna uporabiti sve poznate metode za poboljšanje stupnja kvalitete života.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Kvaliteta života pacijentica nakon operacije dojke" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula:  Stipo Zebić, Marijana Neuberg

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta oboljelog od shizofrenije"


Shizofrenija je teška duševna bolest koju čini skup karakterističnih simptoma i manifestacija te ju svrstavamo u skupinu psihotičnih poremećaja. Naziv bolesti dolazi od kombinacije grčkih riječi shizeiu – podijeliti, rascijepiti, te fren – razum, duša, te čine jednu riječ shizofrenija (grč. Schizophrenia) koja govori o rascjepu duše, odnosno razuma.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 120 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta oboljelog od shizofrenije" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:  Ana Orešković, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA