DOBRODOŠLI U MODUL "Pad - indikator kvalitete zdravstvene skrbi”


Pad pacijenta predstavlja značajan klinički problem posebno među pacijentima starijima od 65 godina. U najvećem broju slučajeva padovi ne uzrokuju teške tjelesne ozljede. Međutim, u jednog dijela osoba, uslijed pada, nastaju teške ozljede koje zahtijevaju bolničko liječenje, a kao posljedica pada može nastupiti invalidnost i smrtni ishod.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Pad-indikator kvalitete zdravstvene skrbi" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula:  Danijela Kumpović, mag. med. techn.


Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Prijavljivanje sumnji na nuspojave"


Broj nuspojava i štetnih ishoda moguće je smanjiti ranim otkrivanjem problema  vezanih uz sigurnost primjene lijeka, kao i edukacijom o racionalnom propisivanju  lijekova. Kako prijaviti sumnju na nuspojavu? Pogledajte u ovom modulu.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Prijavljivanje sumnji na nuspojave" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: grupa autora iz odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju, Halmed

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Planiranje zdravstvene njege”


Planiranje zdravstvene njege je dinamičan proces koji započinje prijemom pacijenta i osigurava kontinuiranu procjenu stanja pacijenta tijekom skrbi. Da bi bili osposobljeni planirati zdravstvenu njegu, trebamo poznavati osnove procesa zdravstvene njege.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Planiranje zdravstvene njege" dodijelila: 7 bodova 

Autori modula: Slađana Režić, Snježana Čukljek, Martina Smrekar, Ana Marija Hošnjak
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA