DOBRODOŠLI U MODUL "Alergološko testiranje skin-prick metodom”Osnovna alergološka obrada pacijenta primarno se temelji na opširnoj anamnezi i kliničkom pregledu. Ukoliko se na osnovi anamneze i kliničkog statusa postavi sumnja na alergiju, pacijent se upućuje na ciljano testiranje. 


Koje su indikacije, kako pripremiti potreban pribor te pacijenta za alergološko testiranje pogledajte u ovom modulu.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Alergološko testiranje skin-prick metodom" dodijelila: 7 bodova 
Autor modula: Renata Volkmer Starešina,mag.med.techn.
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za novorođenče nakon porođaja"


Skrb za novorođenče nakon porođaja započinje primarnom opskrbom novorođenčeta. Nekada se novorođenče odnosilo odmah nakon izgona, kupalo se, mjerile su se antropometrijske mjere, provodila kredeizacija te davanje K vitamina. Poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije svi se ti postupci odgađaju, a u prvom planu nakon poroda zdravog novorođenčeta je kontakt „koža na kožu“.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za novorođenče nakon porođaja" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Monika Lovrek Seničić, mag.med.techn.

Tatjana Antičević, dipl.med.techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA