DOBRODOŠLI U MODUL "Što trebamo znati o anemiji?"


Anemija je smanjena koncentracija hemoglobina (Hb), hematokrita (Htc) i eritrocita (E) u krvi ispod normalne razine za pojedinu dob i spol. Anemija je u funkcionalnom smislu stanje u kojem cirkulirajuća masa eritrocita ne zadovoljava potrebe organizma za kisikom.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Što trebamo znati o anemiji?" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Vesna Družinić, mag. med. techn,

Lucija Jurišić, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA