DOBRODOŠLI U MODUL "Biopsihosocijalni aspekti zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika”Što znači pojam "Biopsihosocijalno"?, Koje su specifičnosti prijema i inicijalne obrade psihijatrijskog bolesnika?, Koja je uloga medicinske sestre u posthospitalnom zbrinjavanju bolesnika? 

Ove i mnoge druge cjeline pogledajte unutar modula "Biopsihosocijalni aspekti zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika".
Procjenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Biopsihosocijalni aspekti zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika" dodijelila: 7 bodova 

Autori modula: 


Robert Canjuga, dipl.med.techn.

Ljiljana Drakšić, dipl.med.techn.

Martina Filko Kajba, dipl.med.techn.

Nenad Kamerman, dipl.med.techn.

Maja Marinović, bacc.med.techn.

Irena Pavlović, mag.med.techn.

Iris Topolić, bacc.med.techn.

Petra Vrbek, bacc.med.techn.Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Prevencija i upravljanje agresivnim ponašanjem”


Medicinske sestre smatraju se profesionalnom grupom sa povećanim rizikom od traume uzrokovane nasiljem na radnom mjestu. U postojećoj literaturi mogu se naći slijedeća iskustva medicinskih sestara povezana uz nasilje na radnom mjestu: uznemiravanje, šikaniranja, nasilništvo, zastrašivanje od strane kolega, glavnih sestara, drugog medicinskog i administrativnog osoblja, bolesnika i članova njihove obitelji. Nasilno ponašanje smatra se „prihvatljivim“ unutar sestrinske profesije, što za posljedicu ima nedovoljno izražen i istražen fenomen nasilja u sestrinskoj praksi.Procjenjeno vrijeme potrebno za rješavanje ovog modula je 80 minuta
je za položeni modul Prevencija i upravljanje agresivnim ponašanjem dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 

Senka Repovečki, mag.med.techn., Jasminka Bektić Hodžić,mag.med.techn., Štefica Bagarić, dipl.med.tech.
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Samoubojstvo"


Za samoubojstvo se može reći da je to značajan javno - zdravstveni problem, koji je predmet stručnog i znanstvenog interesa stručnjaka raznih profila (liječnici, psiholozi, sociolozi, policajci i drugi), a kao pojava prisutna u ljudskom društvu od pamtivijeka. Nemoguće je jednostavno objasniti pojavu samoubojstva u najširem smislu, a upravo je to dovelo do toga da postoji niz teorija koje pokušavaju objasniti razloge samoubojstva.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 80 minuta
HKMS

je za položeni modul "Samoubojstvo" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Natalija Cavor, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta oboljelog od shizofrenije"


Shizofrenija je teška duševna bolest koju čini skup karakterističnih simptoma i manifestacija te ju svrstavamo u skupinu psihotičnih poremećaja. Naziv bolesti dolazi od kombinacije grčkih riječi shizeiu – podijeliti, rascijepiti, te fren – razum, duša, te čine jednu riječ shizofrenija (grč. Schizophrenia) koja govori o rascjepu duše, odnosno razuma.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 120 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta oboljelog od shizofrenije" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:  Ana Orešković, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta s bipolarnim afektivnim poremećajem"


Bipolarni afektivni poremećaj (BAP)  je već u povijesti bio vrlo rano precizno opisan. Tek u novije vrijeme izdvojen je kao poremećaj, odnosno zasebna dijagnostička kategorizacija. Poremećaji raspoloženja, pogotovo depresija, poznati su već iz antičkog doba. Postoji dokaz  na jednom egipatskom papirusu iz 1500 g.p.n.e., na kojem je zabilježena rasprava mudraca koji su rekli kako "duša postaje teška uz očuvana sjećanja". Već tada je bilo zabilježeno hirovito ponašanje kralja Saula kao raspoloženje koje se mijenjalo od ushićenosti do depresije. Da je danas živ, vjerojatno bi bio tretiran kao osoba s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 120 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta s bipolarnim afektivnim poremećajem" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:  Dijana Kruhoberec, Marija Božičević

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA