DOBRODOŠLI U MODUL "Endovaskularne metode liječenja bolesnika oboljelog od moždanog udara”Moždani udar (MU) godinama je jedan od vodećih uzroka smrti i invaliditeta i u svijetu i u Hrvatskoj. Posljednjih nekoliko godina kontinuirano se radi na edukaciji opće populacije i zdravstvenog osoblja kako bi se što prije prepoznali simptomi MU-a i započelo prikladno liječenje. U Hrvatskoj je edukacija još nedovoljna posebno u ruralnim sredinama, tako da nažalost bolesnici ostaju kod kuće i do 12 sati nakon nastupa prvih simptoma MU-a (1). 

Cilj ovog tečaja je upoznati medicinske sestre/tehničare i prvostupnice sestrinstva o važnosti ranog prepoznavanja simptoma MU-a kao i revidiranim smjernicama za liječenje bolesnika oboljelog od MU-a.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Endovaskularne metode liječenja bolesnika oboljelog od moždanog udara" dodijelila: 7 bodova 

Autorica modula: Kristina Hanžek, mag. med. techn., KBC Zagreb
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Bolesnik s vrtoglavicom – nove spoznaje i sestrinski pristup"


Kada govorimo o vrtoglavici mislimo na iluziju okretanja prostora oko osobe ili osjećaj rotacije osobe u prostoru. Anamnestički je bitno razlikovati radi li se o pravoj vrtoglavici ili se radi o nekim drugim simptomima kao što su poremećaji ravnoteže, omaglice ili fobični fenomeni, a koje bolesnici nerijetko nazivaju vrtoglavicom (1).

Cilj tečaja je upoznati medicinske sestre/tehničare i prvostupnice sestrinstva o pristupu bolesniku s vrtoglavicom i ukazati na važnost kontinuirane edukacije sukladno napretku u dijagnostici vrtoglavica.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Bolesnik s vrtoglavicom – nove spoznaje i sestrinski pristup" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula:  Kristina Hanžek, mag.med.techn, KBC Zagreb

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA