DOBRODOŠLI U MODUL "Trijaža u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP-u)”Trijaža je formalan proces kojim se svi pacijenti procjenjuju odmah nakon dolaska u Objedinjeni hitni bolnički prijem. Trijažom se determinira hitnost problema i procjenjuje dozvoljeno i očekivano vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika i liječenja pacijenta.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
je za položeni modul "Trijaža u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP-u)" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Marina Friščić,dipl.med.techn., Valentina Kovaček, bacc.med.techn.
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA