DOBRODOŠLI U MODUL "Kronične rane”


Cilj ovog tečaja je dati polaznicima pregled bitnih spoznaja koje su neophodne pri zbrinjavanju bolesnika s kroničnom ranom.   

Svrha tečaja je savladati osnove etiopatogeneze kronične rane, podjela tipičnih kroničnih rana, proces cijeljenja rana, smjernice u liječenju kroničnih rana, pravilna procjena stadija kroničnih rana i odabir suvremenih biookluzivnih obloga.  

Kroničnom ranom nazivamo svaku ranu koja ne cijeli unutar šest tjedana. Razlikujemo tipične i atipične rane. 

U tipične rane ubrajaju se ishemijske rane, neuropatski ulkus, venski ulkus, te dva posebna entiteta: dekubitus i dijabetičko stopalo.  

Atipične rane javljaju se u manje od 5 % slučajeva i mogu biti uzrokovane autoimunim poremećajima, infektivnim bolestima, bolestima krvnih žila i vaskulopatijama, metaboličkim i genetskim bolestima, vanjskim uzrocima, psihičkim bolestima, reakcijama na lijekove i dr. 

Otežano cijeljenje rane može biti uzrokovano najčešće ishemijom tkiva i infekcijom, neuropatijom, dijabetesom, neoplastičnim procesom, vaskularnim problemom i adipozitetom. Procjenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
je za položeni modul "Kronične rane" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: 

Ružica Valent, diplomirana medicinska sestra
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Perioperativna zdravstvena njega bolesnika s tumorom štitnjače"


Štitnjača je neparni endokrini organ koji ima oblik slova H. Nalazi se u vratu ispred dušnika, a odmah ispod grkljana. Sastoji se od dva režnja (lobus dexter et sinister) koje povezuje srednji stanjeni dio koji se naziva isthmus. Vezivnim tkivom spojena je na prednju stijenku traheje, dok režnjevi okružuju prednji i postranični dio grkljana prema gore, a prema dolje se protežu do 5. ili 6. trahealnog prstena. Istmus se nalazi ispod krikoidne hrskavice. Režnjevi štitnjače dugi su između 2 i 2,5 cm, visoki između 5 i 6 cm te široki oko 2 cm.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Perioperativna zdravstvena njega bolesnika s tumorom štitnjače" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Stela Korenika, magistra sestrinstva

Ivan Filipin, bacc. med.techn.

Marina Hršak, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Zaštitimo kožu od sunca"


Sunce je izvor života. Sve što živi na našem planetu Zemlji ovisno je o djelovanju sunca, sunčeve svjetlosti i sunčevog zračenja. Od ukupnog sunčevog zračenja na vidljivi dio otpada 50%, na infracrveni dio spektra 40%, a samo 10% sunčevog spektra otpada na ultraljubičasto zračenje (UV). No, upravo taj najmanji dio sunčevog spektra biološki najaktivniji i odgovoran za akutna i kronična oštećenja kože. Intenzitet UV zračenja ovisi o geografskoj širini, nadmorskoj visini, godišnjem dobu i dijelu dana.


Za čovjeka je dokazano štetno prekomjerno izlaganje sunčevom zračenju, a kumulativni učinak UV zračenja mogu ostaviti velika oštećenja na koži  od utjecaja na estetiku do ozbiljnih oštećenja koji ugrožavaju zdravlje čovjeka. Onečišćenje zraka slabi ozonski omotač i potiče nastajanje ozonskih rupa što dovodi do većeg prodiranja Sunčevog zračenja na zemlju.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zaštitimo kožu od sunca" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Ružica Valent
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA