DOBRODOŠLI U MODUL "Regionalna anestezija u ortopediji"


Ortopedija je grana medicine koja se bavi liječenjem akutnih ozljeda i kroničnih oštećenja sustava za kretanje, konzervativnim i operativnim putem. Usavršavanjem operativnih tehnika i napredovanjem tehnologije ugradbenih materijala, ortopedija se posljednjih desetljeća znatno više orijentirala ka operativnom liječenju. Usporedno s time, razvijala se i usavršavale su se i tehnike i materijali ortopedske anestezije. Uvođenje novih, manje štetnih metode regionalne anestezije djelomično su, a pri određenim zahvatima i u potpunosti zamijenile primjenu opće anestezije u ortopediji.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Regionalna anestezija u ortopediji" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Matija Bagarić, mag. med. techn.  

Josipa Dovranić, bacc. med. techn.

Drago Jurić, bacc. med. tech

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA