DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za pacijenta s urinarnim kateterom"


Izlučivanje urina je fiziološka funkcija pod voljnom kontrolom, koju mogu ometati određena stanja i bolesti, te pritom utjecati na kvalitetu života pojedinca. To zahtjeva promptno djelovanje zdravstvenih djelatnika postavljanjem urinarnog katetera u mokraćni mjehur. Kateterizacija mokraćnog mjehura se smatra jednim od invazivnijih i najčešćih postupaka tijekom skrbi za pacijente u izvanbolničkim i bolničkim uvjetima.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za pacijenta s urinarnim kateterom" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Antonija Strojny

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Zdravstvena njega pacijenata s urostomom"


Diverzija mokraće definirana je kao kirurško stvaranje alternativnog puta odvoda mokraće, kako bi se sačuvala funkcija bubrega. Otjecanje mokraće kroz mokraćne cijevi može se postići uspostavljanjem direktnog kontakta iz urinarnog trakta (sljubljivanje uretera) i kože te takva vrsta urostome nosi naziv ureterocutaneostomia te otjecanje mokraće kroz segment ileuma kojim se formirani konduit spaja na kožu što se naziva ureteroileocutaneneostomia. Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zdravstvena njega pacijenata s urostomom" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Maja Peša, bacc.med.techn, ET, Tiana Bunić, bacc.med.techn, ET

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA