DOBRODOŠLI U MODUL "Hemodinamika"


U modulu su dostupne sljedeće cjeline:

- Anatomija srca

- Opskrba srca krvlju

- Autoregulacija

- Srčani provodni sustav

- Elektrokardiogram

- Neinvazivni i invazivni krvni tlak

- Centralni venski tlak

- Pulsna oksimetrija

- Metoda termodilucije

- PiCCO monitoring

- LiDCO monitoring

- Vigileo monitoring

- Mjerenje kontinuiranog minutnog volumenaProcijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Hemodinamika" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 
- Adriano Friganović, dipl. med. techn. v. pred.

- dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn. pred.

- Kristian Civka, bacc. med. tech.

- Josip Brezić, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA