DOBRODOŠLI U MODUL "Temeljni medicinski postupci"


Reanimacija je skup različitih postupaka kojima želimo spriječiti iznenadni srčani zastoj (kardijalni arest) ili prestanak disanja (respiratorni arest), te ponovo uspostaviti njihovu funkciju.

Primarnim i sekundarnim mjerama provodimo osnovno ili temeljno održavanje života( BLS –basic life support) i napredno održavanje života (ALS- advanced life support).

Uspješnom ishodu nakon kardijalnog aresta pridonosi primjena „Lanca preživljavanja“  što podrazumijeva: rani pristup pacijentu, rano započinjanje BLS-a, rana primjena defibrilacije i rana primjena poslijereanimacijskih mjera.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Temeljni medicinski postupci" dodijelila: 7 bodova Autori modula: 

- Doc. dr. sc. Marijana Neuberg

- Snježana Dragičević, magistra sestrinstva

- Magdalena Kunić, magistra sestrinstva
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA