DOBRODOŠLI U MODUL "Transplantacija bubrega"


Hrvatska je 26. svibnja 2007. godine postala punopravna članica Eurotransplanta, međunarodne organizacije za razmjenu organa, a prva transplantacija u sklopu te organizacije učinjena je 15. kolovoza 2007. na Klinici za Urologiju KBC-a Zagreb. Pristupanjem u Eurotransplant, transplantacijski program jača, povećanjem broja transplantacija i darovanih organa, što ima svoj vrhunac 2011. godine, kada smo po stopi realiziranih darovatelja organa i stopi transplantaciji bubrega bili prva zemlja u svijetu na milijun stanovnika. Uspješnost programa ogleda se prije svega u iznadprosječnim rezultatima preživljenja presatka i primatelja, što nas svrstava u sam vrh transplantacijske medicine u svijetu.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Transplantacija bubrega" dodijelila: 7 bodova Autori modula: 

Ivanka Gelo, dipl.med.techn.

Kristina Lacković, bacc.med.techn.

Ksenija Zagorščak, bacc.med.techn.

Matea Koščević, bacc.med.techn
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA