DOBRODOŠLI U MODUL "Intervencije medicinske sestre u prevenciji nasilja nad djecom i njihovo zbrinjavanje"


U svakodnevnom životu i brzoj transformaciji i tranziciji često se malo vodi brige za djecu i njihov rast i razvoj. Sve manje pozornosti i brige oko praćenja zlostavljane i zanemarene djece donosi negativne učinke za njihov nesmetani zdravi razvoj te njihovo zbrinjavanje. Zanemarivanje je nebriga roditelja ili odraslih osoba u obitelji i društvu o potrebama djece. Društvo je cjelina koja bi trebala voditi brigu o svim svojim članovima. Zbog toga društvo djeci treba omogućiti zdravstvenu zaštitu i uvjete za stjecanje socijalnih i obrazovnih vještina kao i njihovu zaštitu od zanemarivanja i zlostavljanja. Zlostavljanje djece je dio traume kroz koje dijete prolazi, a provodi ga nasilnik. Isto se može manifestirati kao psihičko, fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje. Sprečavanje nasilja pridonosi poboljšanju i zaštiti djeteta kao žrtve. Obitelj, zdravstvene ustanove, pedagoške institucije i društvo u cjelini je dužno pravovremeno reagirati ukoliko uoči jedan od negativnih čimbenika koji ostavljaju na djetetu neizbrisiv ožiljak.


Svrha ovog teksta je podijeliti s članovima Komore medicinskih sestara prikupljena saznanja o načinima i oblicima zlostavljanja kako bi adekvatne službe mogle pridonijeti nesmetanom, pravilnom i potpunom razvoju djece provođenjem ciljanih intervencija. Intervencije medicinske sestre su: utvrđivanje oblika i načina zlostavljanja, učestalost zlostavljanja, vrste počinitelja te način zbrinjavanja zlostavljane djece. Stoga je potrebno educirati i osvijestiti javnost da se nasilje nad djecom stalno događa te po uzoru na razvijene zemlje provoditi preventivne programe čiji je cilj smanjiti učestalost i intenzitet zlostavljanja.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Intervencije medicinske sestre u prevenciji nasilja nad djecom i njihovo zbrinjavanje" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 


Bernardica Pavlić Pračić mag.med.techn

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA