DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb o osobama sa šećernom bolesti i uloga medicinske sestre edukatora”


Tema ovog tečaja je pojasniti i približiti skrb osoba sa šećernom bolešću medicinskim sestrama/tehničarima koji se u svom radu susreću s oboljelima. Cilj tečaja je pružiti nove informacije iz područja zbrinjavanja šećerne bolesti te smatramo da će nakon ovog tečaja kolegice i kolege dobiti spoznaje o načinima rada oboljelima od šećerne bolesti. Ova tema bitna je za razvoj sestrinstva jer se u dijabetologiji se velikom brzinom mijenjaju kako pristupi u liječenju tako i u edukaciji osoba sa šećernom bolešću.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb o osobama sa šećernom bolesti i uloga medicinske sestre edukatora" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Vilma Kolarić, dipl. med. techn.

KB Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA