DOBRODOŠLI U MODUL "Pružanje palijativne skrbi u kući  i procjena potreba obitelji"


Cilj ovog tečaja je proširivanje informacija te utvrđivanje znanja medicinskih sestara o prepoznavanju potreba obitelji palijativnog bolesnika te stjecanje novih znanja o planiranju kvalitetne palijativne skrbi i uključivanje obitelji kao aktivnog sudionika u skrbi. Ovaj tečaj može poslužiti kao temelj medicinskim sestrama/tehničarima za kritičko promišljanje i analizu  čimbenika uključene u  problematiku palijativne skrbi.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Pružanje palijativne skrbi u kući  i procjena potreba obitelji" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:

Izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg

Nataša Dumbović, mag. med. techn.

Dom zdravlja Varaždinske županije

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA