DOBRODOŠLI U MODUL "Transfuzija lijekova dobivenih iz ljudske krvi"


Transfuzija krvi je proces prijenosa krvnih produkata u cirkulaciju osobe intravenozno. Transfuzije se koriste za različita medicinska stanja kako bi se nadomjestile izgubljene komponente krvi. Rane transfuzije koristile su punu krv, ali moderna medicinska praksa obično koristi samo komponente krvi, kao što su crvena krvna zrnca, bijela krvna zrnca, plazma, faktori zgrušavanja i trombociti. Krvna grupa određuje se prema prisutnosti antigena na površini eritrocita. Antigeni krvnih stanica uključuju antigene krvne grupe A i B i Rh faktor. Četiri glavne krvne grupe su A, B, AB i O. Transfuzija krvi je najsigurnija kada krvna grupa transfuzirane krvi odgovara krvnoj grupi i Rh statusu primatelja, odnosno kada su krvne grupe kompatibilne. Stoga, prije transfuzije, transfuzijski laboratoriji rade test podudaranja krvi darivatelja i krvi primatelja. Testiranje smanjuje mogućnost opasne ili moguće smrtonosne reakcije. Osim toga, krv primatelja se provjerava na određena antitijela na crvena krvna zrnca. Takva protutijela mogu izazvati reakciju na transfuziju krvi. Lijekovi dobiveni iz ljudske krvi, a koji se mogu transfundirati, dijele se na krvne pripravke i derivate krvne plazme. Krvni pripravci su koncentrati eritrocita i trombocita, svježe smrznuta plazma i kriopercipitat, a derivati krvne plazme su faktori zgrušnjavanja i ljudski albumini. Neke od mogućih posttransfuzijskih reakcija su: hemolitička reakcija (HTR), alergijska reakcija, cirkulatorno preopterećenje (TACO), akutno zatajenje pluća (TRALI), infekcije (TTI), posttransfuzijska purpura (PTP). Prilikom primjene transfuzije nužno je poštivati pravila struke, primjerice aseptičnu primjenu transfundata, provjeru pripravka, monitoring bolesnika i vođenje dokumentacije kako bi se moguće reakcije i komplikacije prevenirale, ali i pravovremeno i adekvatno sanirale. 


Ključne riječi: transfuzija, krv, posttranfuzijska reakcija, hemoliza
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Transfuzija lijekova dobivenih iz ljudske krvi" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula:

Ivana Žilić, bacc. med. techn.,

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA