DOBRODOŠLI U MODUL "Uloga medicinske sestre u prevenciji i liječenju hepatitisa C"


Hepatitis je upala jetre koja dovodi do uništenja ili oštećenja jetrenih stanica, a može biti akutna ili kronična. Hepatitis C virus je najčešći uzročnik razvoja kronične bolesti jetre u svijetu, a zbog asimptomatskog tijeka ova bolest nerijetko prelazi u kroničnu. Osnovni ciljevi liječenja HCV-a su sprječavanje eradikacije i progresije virusne infekcije. Uvođenje adekvatnih preventivnih mjera i edukacija šire populacije su preduvjeti za suzbijanje zaraze, stoga se naglašava važnost kontinuiranog provođenja edukativnih programa, posebice u rizičnih skupina u čemu medicinska sestra/tehničar ima značajnu ulogu. Glavni prijenosni put HCV infekcije je perkutano izlaganjem zaraženoj krvi; nakon transfuzije krvi i krvnih derivata od inficiranog davatelja krvi ili nakon uporabe kontaminiranog pribora kod intravenske primjene droga.


Ključne riječi: Hepatitis C, infekcija, liječenje, edukacija
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Uloga medicinske sestre u prevenciji i liječenju hepatitisa C" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula:

Marija Prebeg, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA