Medicinske sestre / tehničari u Kliničkoj bolnici Dubrava

 
 
Slika Glavni Urednik
Medicinske sestre / tehničari u Kliničkoj bolnici Dubrava
napisao/la Glavni Urednik - Utorak, 25 Svibanj 2021, 14:41
 


U Svetošimunskoj dolini, na granici Maksimirskog parka i Dubrave smještena je Klinička bolnica Dubrava sa preko 600 bolesničkih postelja koja je jedna od većih kliničkih ustanova u gradu Zagrebu i državi. 

Stacionarni dio ustanove sastoji se od 6 klinika i 7 samostalnih zavoda u kojima su zastupljene sve značajnije kirurške i internističke grane medicine, uz prateće medicinske dijagnostičko – terapijske djelatnosti poput radiologije i nuklearne medicine, patologije i citologije, medicinskog laboratorija, mikrobiologije, stomatologije i stomatološke protetike, fizikalne medicine, dermatovenerologije i transfuziologije. Kroz poliklinički i središnji dijagnostički dio ustanove svakodnevno bude zbrinuto približno 1000 - 1500 bolesnika, a približno 200 bolesnika zatraži pomoć u hitnoj službi. Svake godine u ustanovi se hospitalizira oko 25.000 bolesnika.

Obzirom na broj i širinu zastupljenih medicinskih područja, KB Dubrava medicinskim sestrama / tehničarima pruža brojne i različite mogućnosti za rad, ovisno o osobnim interesima; medicinske sestre / tehničari skrbe za pacijente na 23 odjela, 4 jedinice intenzivnog liječenja, središnjem operacijskom bloku, u nekoliko različitih invazivnih i neinvazivnih dijagnostičko – terapijskih laboratorija, u hitnoj službi te u polikliničkim ambulantama i dnevnim bolnicama.

U bolnici radi više od 870 medicinskih sestara / tehničara koji razvijaju kritičko - analitički pristup u provođenju zdravstvene njege, provode intervencije i postupke zasnovane na dokazima te primjenjuju etičke principe i načela sigurne skrbi za bolesnika što sve skupa dovodi do promicanja profesionalnog statusa medicinskih sestara.

Iako najmlađa klinička ustanova u državi, KB Dubrava izrazitu pažnju posvećuje znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti. Ustanova je, među ostalim, nastavno središte srednjeg i visokog obrazovanja medicinskih sestara; u ustanovi se provodi stručna praksa iz pojedinih kolegija u području zdravstvene njege za studente preddiplomskih studija sestrinstva Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u Bjelovaru, Sveučilišta Sjever u Varaždinu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu te Škole za medicinske sestre Mlinarska i Vrapče, pod nadzorom i uz pomoć naših mentora – medicinskih sestara.

U ožujku 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju COVID-19 infekcije. U tom trenutku nismo ni znali koje sve izazove donosi cijelom zdravstvenom sustavu, zdravstvenim djelatnicima i široj zajednici. Odlukom Ministarstva zdravstva počinje transformacija Kliničke bolnice Dubrava  u Primarni respiracijski intenzivistički centar za sjevernu Hrvatsku, u prvu COVID bolnicu.

Iz tog razloga su u ustanovi privremeno obustavljene njene osnovne djelatnosti i u potpunosti je prilagođena potrebama liječenja ovih bolesnika.

Situacija u kojoj smo se našli zahtijevala je brzu prilagodbu djelatnika KB Dubrave koji su iznijeli najveći teret i u organizacijskom smislu i izravnom radu s oboljelima. Rad s infektološkim bolesnicima nije u osnovnoj djelatnosti Kliničke bolnice Dubrava i do sada nismo imali nikakvog iskustva u radu s takvim bolesnicima. Tim više je i stres bio to veći za medicinske sestre / tehničare naše ustanove ali i iz razloga što u tom trenutku nitko nije puno znao o prijenosu infekcije, a gledali smo i slike iz Italije očekujući da će se to dogoditi i kod nas.

Vrijeme koje je slijedilo donijelo nam je brojne kušnje, osjećao se entuzijazam djelatnika, ponekad i strah i umor ali mi smo ipak otišli korak dalje. I nismo uvijek bili sami. U najgorim vremenima stigla nam je pomoć kolegica i kolega iz drugih zdravstvenih ustanova s kojima smo ostvarili iznimnu suradnju. Hvala im svima na tome.

Kao i puno puta do sad dokazali smo da smo nosioci zdravstvenog sustava pa su i medicinske sestre / tehničari Kliničke bolnice Dubrava na ovu tešku i nezapamćenu zdravstvenu krizu odgovorili kompetentno, radeći ono za što su educirani, primjenjujući znanja i vještine potrebne za pružanje sestrinske skrbi.

Iz svega navedenoga je jasno kako je svakodnevica medicinskih sestara / tehničara u KB Dubrava vrlo dinamična i izazovna. Snagu i veličinu svake zdravstvene ustanove čine njeni djelatnici, a sigurna sam da su u Kliničkoj bolnici Dubrava to upravo medicinske sestre / tehničari.

I na kraju iskrena zahvala svim medicinskim sestrama i tehničarima na neumornim naporima,  posvećenosti i brizi za ljude  u prošloj i ovoj godini punoj iskušenja i izazova.


Ljiljana Vuković, mag.med.techn.

Glavna sestra Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Klinička bolnica Dubrava