Zdravstvena pismenost

 
 
Slika Glavni Urednik
Zdravstvena pismenost
napisao/la Glavni Urednik - Ponedjeljak, 3 Travanj 2017, 09:13
 


Zdravstvena pismenost podrazumijeva osobne, kognitivne i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi (medicinske) informacije za promicanje i održavanje dobroga zdravlja.

Tema zdravstvene pismenosti postala je predmetom stručne i znanstvene rasprave 1970-ih godina, kada su započeta i prva ozbiljnija istraživanja na području SAD-a.

Godine 2010., u istraživanju „Healthy People“, naglašena je poveznica između niske (zdravstvene) edukacije, niske razine zdravlja i rane smrtnosti!


Postoje tri razine pismenosti:

 • Funkcionalna zdravstvena pismenost
 • Interaktivna zdravstvena pismenost
 • Kritička zdravstvena pismenost


Funkcionalna zdravstvena pismenost predstavlja temeljna znanja i vještine koji omogućuju učinkovito funkcioniranje i snalaženje u zdravstvenom okruženju. To znači da bi svatko od nas u svojstvu pacijenta trebao imati sposobnost čitanja i razumijevanja medicinske informacije te sposobnost korištenja zdravstvenih usluga unutar zdravstvenog sustava (npr. pronaći ciljanu ambulantu unutar jedne poliklinike).

Interaktivna zdravstvena pismenost predstavlja napredna znanja i vještine koji omogućuju sudjelovanje u određenim zdravstvenim aktivnostima, razumijevanje različitih formi zdravstvenih informacija te njihovu primjenu u promjenjivom okruženju. U tom kontekstu važno je podsjetiti na prava i obveze koje ima svatko od nas kao potencijalni pacijent unutar zdravstvenoga sustava. Posebno je važno istaknuti pravo pacijenta na informirani pristanak i informirani izbor (pravo da sudjeluje u donošenju odluka o vlastitom zdravlju i liječenju u partnerskom odnosu sa svojim liječnikom).

Kritička zdravstvena pismenost predstavlja najnaprednija znanja i vještine zdravstvenog i socijalnog tipa, koji omogućuju kritičko razmatranje zdravstvene informacije, poboljšanje osobnih i društvenih kapaciteta i razumijevanje društvene, političke i ekonomske razine zdravlja i zdravstva.


Osobe s niskom razinom zdravstvene pismenosti:

 • češće neispravno uzimaju lijekove
 • češće odlaze kod liječnika
 • vlastito zdravlje procjenjuju lošijim i rjeđe koriste preventivne mjere zaštite
 • češće i duže borave u bolnici
 • rjeđe koriste preventivne preglede
 • povećavaju troškove zdravstvenog sistema


Testovi kojim a možemo mjeriti zdravstvenu pismenost:

REALM (REALM-SF) - Rapid Estimate of Adults Literacy in Medicine

 • Instrument za brzu procjenu pismenosti kod odraslih u medicini, 
TOFHLA (S-TOFHLA) - Test of Functional Health Literacy in Adults

 • Test za ispitivanje funkcionalne zdravstvene pismenosti kod odraslog stanovništva, 
NVS - Newest Vital Sign, Najnoviji vitalni znak,

e-HEALS - e-Health Literacy Scale, Skala zdravstvene pismenosti korisnika zdravstvenih informacija sa interneta,

REALM (najčešće korišteni test) se izvodi u relativno kratkom vremenu

 • Ovaj test služi za brzu procjenu nivoa funkcionalne pismenosti

 • Rezultat REALM testa je broj točno izgovorenih reči koje ispitanik treba da pročita sa spiska ponuđenih medicinskih pojmova 
 • Za izvođenje ovog instrumenta potrebno je prisustvo zdravstvenog djelatnika 
 • Ispitaniku se ponudi spisak medicinskih pojmova koji sadrži ukupno 66 riječi. Ukoliko se ispitanik zadrži duže od 5 sekundi na jednoj riječi koju ne zna da pročita I razumije, prelazi se na sljedeću riječ 
 • Zdravstvena pismenost procjenjuje se na osnovu ukupnog broja riječi koje je ispitanik pročitao i razumio značenje
 • Primjeri riječi na engleskom : „fat, flu, pill, allergic, jaundice, anemia, fatigue, directed, colitis, constipation, osteoporosis” 


U Hrvatskoj je u tijeku projekt kojim se želi razviti model i instrumenti za procjenu zdravstvene pismenosti prilagođen zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.


Članak pripremila: Slađana Režić

 
Slika JASMINKA METELKO
Re: Zdravstvena pismenost
napisao/la JASMINKA METELKO - Ponedjeljak, 27 Veljača 2017, 18:44
 

Smatram da u zdravstvenom sustavu nedostaje pismenost kod pacijenata,na čemu bi se trebalo poraditi kako bi se rasteretile zdravstvene ustanove i smanjili se troškovi u zdravstvenom sistemu. Edukacija , edukacija i samo edukacija.