Kvaliteta radnog života medicinskih sestara (QNWL)

 
 
Slika Glavni Urednik
Kvaliteta radnog života medicinskih sestara (QNWL)
napisao/la Glavni Urednik - Ponedjeljak, 3 Travanj 2017, 09:14
 Quality of work life (QWL) ili kvaliteta radnog života pojam je koji se razvio ranih 70-tih godina 20. stoljeća i uvelike je promijenio koncept i kulturu rada i doživljaj kvalitete radnog života pojedinca.

Jedna od definicija QWL kaže da je to mogućnost ispoljavanja talenata te sposobnost nošenja sa situacijama koje zahtijevaju inicijativu i odlučivanje. 

Aktualna anketna istraživanja pokazuju da ljudi koji rade na kvalitetnijim poslovima, u usporedbi s onima zaposlenima na manje kvalitetnim poslovima, imaju svakodnevno više pozitivnih doživljaja, sretniji su te manje podložni srdžbi i stresu (Harter i Arora 2008).

Postoje dva pristupa ispitivanju QWL: kvantitativni (putem standardiziranih anketa) te kvalitativni (putem intervjua na manjem broju ispitanika).

U studijama se koriste različiti pristupi pa to ponekad utječe na usporedbu rezultata i mogućnost razvoja strategija za poboljšanje kvalitete radnog života. 

Dimenzije koje se ispituju vezano uz QWL su: 

 • Radno okruženje, 
 • Organizacijska kultura, 
 • Međuljudski odnosi,  
 • Edukacija i napredovanje, 
 • Nagrađivanja,  
 • Zadovoljstvo poslom, 
 • Sigurnost posla, 
 • Autonomija rada, 
 • Adekvatnost resursa. 

Pokazatelji visoke razine kvalitete radnog života: Manji broj izostanaka s posla, Manji broj incidenata, Dobri međuljudski odnosi, Pozitivan stav prema poslu, Povećana produktivnost i motivacija, Povećana organizacijska učinkovitost. 

Quality of nursing work life (QNWL) ili kvaliteta radnog života medicinskih sestara proizlazi iz QWL te se koristi u istraživanjima vezanim za medicinske sestre. Definira se kao stupanj do kojega su medicinske sestre sposobne zadovoljiti važne osobne potrebe kroz svoja iskustva u radnoj organizaciji dok istovremeno postižu ciljeve te organizacije i na smislen način doprinose toj organizaciji. 

Dimenzije koje su uključene u QNWL su: 

 • radni život/privatni život, 
 • osmišljavanje rada, 
 • kontekst rada te 
 • svijet rada. 

Evaluacija QNWL omogućava razumjeti one aspekte rada koje medicinske sestre ili poslodavac mogu modificirati i tako poboljšati kvalitetu radnog života medicinskih sestara. Neke od mogućih strategija za poboljšanje kvalitete radnog života su:

 • Poboljšati radne uvjete, pružiti mogućnost za razvoj
 • Poboljšati organizacijsku kulturu
 • Razvijati kvalitetne međuljudske odnose
 • Pružiti mogućnosti usavršavanja
 • Osigurati sigurno radno mjesto
 • Osigurati nagrade za dobar rad, priznanja, povlastice
 • Poticati produktivnost


Članak uredila: Slađana Režić

 
Slika Štefica Petrić
Re: Kvaliteta radnog života medicinskih sestara (QNWL)
napisao/la Štefica Petrić - Utorak, 28 Ožujak 2017, 11:21
 

Radila sam na raznim mjestimau bolničkoj i izvanbolničkoj djelatnosti pa mogu objektivno procijeniti situaciju.Kolegijalnost još uvijek zadovoljava,odnos nadređenih struktura ovisi od osobe do osobe nešto lošiji,a sistem nagrađivanja nula(još uvijek se smatra da smo sve dužne obavljati vrhunski za istu plaću).U obiteljsko med.to je naročito izraženo s obzirom da kao tim radimo ,a plaća je kao zaposlenika.Lijep pozdrav 

Slika Ante Vardo
Re: Kvaliteta radnog života medicinskih sestara (QNWL)
napisao/la Ante Vardo - Utorak, 16 Svibanj 2017, 10:15
 

Evaluacija QNWL omogućava razumjeti one aspekte rada koje medicinske sestre ili poslodavac mogu modificirati i tako poboljšati kvalitetu radnog života medicinskih sestara. Neke od mogućih strategija za poboljšanje kvalitete radnog života su:

 • Poboljšati radne uvjete, pružiti mogućnost za razvoj
 • Poboljšati organizacijsku kulturu
 • Razvijati kvalitetne međuljudske odnose
 • Pružiti mogućnosti usavršavanja
 • Osigurati sigurno radno mjesto
 • Osigurati nagrade za dobar rad, priznanja, povlastice
 • Poticati produktivnost
U potpunosti ispravna teorija, mišljenja sam da je na HKMS sada da u Ministarstvu zdravstava pokrene inicijativu gdje bi ovih 7 navedenih stavki bile polazišna točka za razvoj, ali ubrzan do maksimuma, sestrinske struke u RH....Za početak predlažem KBC - SPLIT kao mjesto pilot projekta pobljšanja kvalitete radnog života med.sestara i tehničara, jer nakon 18 godina rada u navedenoj ustanovi, mislim da sve od navedenog treba početi poboljšavati/implementirati...i to od "jučer".