Što je e-zdravlje?

 
 
Slika Glavni Urednik
Što je e-zdravlje?
napisao/la Glavni Urednik - Utorak, 10 Listopad 2017, 13:58
 eZdravlje možemo definirati kao stručne i poslovne zdravstvene postupke i procese  koji su podržani elektroničkim informatičko-komunikacijskim uslugama. eZdravlje obuhvaća informatičke sustave u zdravstvenim ustanovama, uključujući razmjenu elektroničkim zdravstvenim zapisom, distribuciju zdravstvenih informacija, privatnih i javnih, medicinska istraživanja i internetske servise za korisnike sustava zdravstva.

Informatizacija zdravstva je projekt koji traje jer stalno dolaze nove potrebe, nove tehnologije, nove ideje i nove mogućnosti. Pokazalo se da su zdravstvo i informatička tehnologija danas postali nerazdvojni.

U svijetu, ali i u Hrvatskoj intenzivno se radi na informatizaciji zdravstva, a kao glavni zahtjev postavlja se izgradnja integralnog zdravstvenog informacijskog sustava. Pritom treba uzeti u obzir da je informacijska tehnologija sve više dostupna i pacijentima pa je očekivano da će u skoroj budućnosti i pacijenti kroz osobni elektronički zdravstveni zapis sudjelovati u prikupljanju svojih zdravstvenih podataka.

eZdravlje omogućuje kvalitetnije, sigurnije, učinkovitije i ekonomičnije pružanje zdravstvene skrbi i upravljanje sustavom, te bolju komunikaciju svih dionika u zdravstvu, na dobrobit pacijenata, zdravstvenih djelatnika i cijelog društva.

U Nizozemskoj, Danskoj, Švedskoj, Austriji, SAD-u i drugim državama posebna je pažnja posvećena primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Liječnik opće prakse postaje Koordinator zdravstvene skrbi.  Povećava se sadržaj kliničkih postupaka na primarnoj razini što bitno smanjuje upućivanje prema sekundarnoj i naročito tercijarnoj razini. Multidisciplinarne kliničke smjernice i upravljanje kroničnim bolestima su postali standardni način rada. Ovakav općeprihvaćeni pristup zdravstvenoj skrbi, ne samo da je poduprt eZdravljem, nego bez njega nije moguć na učinkovit i djelotvoran način. 

Pri tome treba imati na umu da se o strategijama eZdravlja u tim zemljama brinu profesionalne  organizacije, koje su definirale strategije eZdravlja svojih zemalja. I Hrvatska ima strategiju eZdravlja – SPeZ koja je donesena 2014.g.

Hrvatsko eZdravlje je među vodećima u Europi – imamo nacionalni eRecept, eUputnicu, eNaručivanje, eListe čekanja, eNalaz, eOtpusno pismo i velik broj projekata u tijeku.


Članak priredila: Slađana Režić

 
Slika suzana ilijić
Re: Što je e-zdravlje?
napisao/la suzana ilijić - Subota, 24 Ožujak 2018, 23:24
 

E zdravlje je stručni i poslovni zdrastveni postupak i proces koji su podržani elektronički informatičko komunikacijska usluga