Cochrane kolaboracija

 
 
Slika Glavni Urednik
Cochrane kolaboracija
napisao/la Glavni Urednik - Petak, 10 Srpanj 2020, 09:50
 
Cochrane je globalna neovisna mreža znanstvenika, profesionalnih zdravstvenih radnika, pacijenata, skrbnika i ljudi zainteresiranih za zdravlje, okupljenih oko jednoga zajedničkog cilja - izrada i diseminacija Cochrane sustavnih pregleda. 

Sustavni pregledi randomiziranih kontroliranih pokusa ključni su u primjeni medicine i sestrinstva utemeljenih na dokazima. 

Za osnivanje Cochrane kolaboracije početni utjecaj je imao škotski liječnik Archibald Leman Cochrane koji je idejni začetnik medicine utemeljene na dokazima. Njegova strast za prikupljanjem i analizom sustavnih pregleda vodila je prema osnivanju međunarodne organizacije, koja je u njegovu čast nazvana Cochrane kolaboracijom. 

Knjiga pod nazivom Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services koju je objavio 1972. godine smatra se Cochraneovim najutjecajnijim radom. U njoj izražava svoju zabrinutost i kritike zbog nedostatka znanstvenih dokaza i smjernica, koje bi trebale upravljati medicinskom praksom u državnom zdravstvenom sustavu. Ova knjiga opisuje suštinu Cochraneove filozofije i vizije o budućnosti medicine, koje predstavljaju temelj u načinu provođenja modernih medicinskih istraživanja. 

Potaknuti radom A. L. Cochranea, gospodin Iaina Chalmers i njegove kolege 1992. godine osnivaju Cochrane centar u Oxfordu. Zbog konstantnog rasta broja članova i suradnika centra te zbog potrebe provođenja sustavnih pregleda, 1993. godine je donesena odluka o osnivanju Cochrane kolaboracija. 

Cochrane kolaboracija je svjetska neprofitna organizacija osnovana 1993. godine i danas se sastoji od oko 37.000 volontera iz 130 zemalja svijeta, čiji je cilj omogućiti dostupnima znanstvene informacije koje su neovisne o sponzorskim istraživanjima i sukobu interesa.  Zadatak kolaboracije je da potiče autore na izradu sustavnih preglednih radova, sprječava duplikaciju radova i daje pomoć autorima. 

Članovi kolaboracije organizirani su u različite skupine: Cochrane skupine za pregledne članke, Cochrane centri, Cochrane skupine za metode, Cochrane mreže i Cochrane mreže pacijenata. 

Cochrane centri su regionalni centri koji fokusiraju svoju aktivnost na određeno zemljopisno područje u smislu edukacije i poticanja izrade sustavnih preglednih radova, kao i odnos s regionalnim zdravstvenim sustavima. Cochrane mreže bave se drugim dimenzijama zdravstvene skrbi, kao što je smještaj u kojem se pruža njega, tip intervencije ili tip korisnika, a mreže pacijenata pružaju informacije korisnicima i koriste forum za njihovo umrežavanje. 

Cochrane knjižnica glavni je proizvod Cochrane kolaboracije i predstavlja skup baze podataka koji sadrže visokokvalitetne dokaze u medicini. Sustavni pregledi Cochrane predstavljaju najveću razinu dokaza u donošenju odluka u dijagnostici i liječenju pacijenata. 

Knjižnica se sastoji od sljedećih baza: 

 • baza sustavnih preglednih članaka Cochrane (engl. Cochrane Database of Systematic Reviews), 
 • baza sažetaka preglednih članaka o učincima (engl. Database of Abstracts of Review of Effects), 
 • registar Cochrane metodologije (engl. Cochrane Methodology Register), 
 • središnji registar kontroliranih pokusa Cochrane (engl. Cochrane Central Register of Controlled Trials – CENTRAL), 
 • baza procjene zdravstvene tehnologije (engl. Health Technology Assessment Database)  
 • baza ekonomskih evaluacija Nacionalne zdravstvene službe (engl. National Health Service Economic Evaluation Database). 

Izdanje 03/2017 knjižnice Cochrane sadrži ukupno 7.258 preglednih radova i 2.543 protokola. Impact factor (IF) baze sustavnih preglednih članaka Cochrane za 2018. godinu bio je 7,755. Cochrane sustavni pregledi postaju sve popularniji i važniji ne samo za zdravstvene djelatnike već i za rukovoditelje zdravstvenih institucija i sustava, što se vidi u porastu broja studija koje se objavljuju u bazi sustavnih preglednih članaka Cochrane.

Hrvatski Cochrane službeno je osnovan 8. prosinca 2008. pri Medicinskom fakultetu u Splitu i Hrvatskom centru za globalno zdravlje, kao ogranak talijanskoga Cochrane centra, čime se Hrvatska pridružila ekskluzivnom društvu od tadašnjih 14 Cochrane centara. Inicijativu za osnivanje Cochrane u Hrvatskoj potaknuli su prof.dr.sc. Ana Marušić i prof.dr.sc. Matko Marušić, osnivači i bivši urednici Croatian Medical Journala, prvoga hrvatskoga znanstvenog časopisa.

U svojim počecima Hrvatski Cochrane je bio usmjeren na edukaciju zdravstvenih radnika i laika o tome što je Cochrane, što su sustavni pregledi, zašto i kako se izrađuju te koje informacije se mogu koristiti u svom svakodnevnom radu i životu. Radi daljnje popularizacije znanosti organizirane su radionice u četiri najveća grada Hrvatske o medicini temeljenoj na dokazima za udruge pacijenata, koje su s Hrvatskim Cochrane potpisale ugovor o suradnji. 

Od 2017. godine Hrvatski Cochrane postao je samostalan i punopravan Cochrane centar. Do svibnja iste godine prevedeno je gotovo 2.500 sažetaka Cochrane sustavnih pregleda, od čega ih je 2.300 objavljeno na stranici Cochrane dokazi. Isto tako do svibnja 2017. registrirano je 73 autora s adresom iz Hrvatske, od toga su 57 autori objavljenih Cochrane publikacija, uključujući sustavne preglede i protokole. 

Hrvatski Cochrane je u svojih prvih deset godina postigao zapažene rezultate u promoviranju medicine utemeljene na dokazima, te nastavio držati korak u razvoju s ostalim  Cochrane centrima. Važno je naglasiti kako su svi koji su angažirani oko Hrvatskog Cochrane i Cochrane aktivnosti u Hrvatskoj volonteri. 


Članak pripremio: Ljubomir Erstić


Reference: 

 1. Štimac D, Lončarić A, Poropat G. Cochrane kolaboracija: povijest i razvoj (eng. Cochrane collaboration: history and development)  Medicina fluminensis 2017, Vol. 53, No. 4, p. 404-409.
 2. Cochrane.org [Internet]. London: The Cochrane Collaboration [cited 2017 Apr 30]. Available from: https://www.cochrane.org/about-us 
 3. Cochrane.org [Internet]. London: The Cochrane Collaboration [cited 2017 Apr 22]. Available from: https://www.cochrane.org/about-us/our-global-community/review-group-networks 
 4. Puljak L, Rako D. Unapređenje medicinske prakse u Hrvatskoj pomoću Cochrane kolaboracije. Biochemica Medica 2009;19(3)260-5.
 5. Cochrane.org [Internet]. London: The Cochrane Collaboration [cited 2017 Apr 30]. Available from https://www.cochranelibrary.com/cdsr/about-cdsr 
 6. Puljak L, Zakarija-Grković I,  Poklepović Peričić T. Cochrane aktivnosti u Hrvatskoj (eng. Cochrane activities in Croatia) Medicina fluminensis 2017, Vol. 53, No. 4, p. 404-409.