DOBRODOŠLI U MODUL "Holistička sestrinska skrb"


Kako bi se bolje razumio koncept holističke sestrinske skrbi, potrebno je najprije pojasniti značenje holističkog pristupa pacijentima. Pojam holistički pristup ima svoju primjenu u različitim znanstvenim disciplinima kao što su biologija, psihologija, sociologija (Hrvatska enciklopedija, 2021) pa tako i u biomedicini gdje je vrlo rasprostranjen i najviše naglašavan u palijativnoj skrbi. Kada se postavlja pitanje što znači holistički pristupati pacijentu, najlakše je taj pristup objasniti na primjeru palijativne skrbi u koji je holistički pristup i integriran. Naime, u palijativnu skrb uključeni su profesionalci iz različitih područja – medicinske sestre, liječnici, psiholozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, duhovnici, ljekarnici, radni terapeuti. Svaka od navedenih profesija brine o pacijentu iz svog aspekta, u svom djelokrugu rada, no s istim ciljem, a to je ublažavanje boli i drugih simptoma bolesti te poboljšanje kvalitete života pacijenta i njegove obitelji.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Holistička sestrinska skrb" dodijelila: 7 bodova Autor modula: 

- Tina Cikač, mag.med.techn.
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Temeljni medicinski postupci"


Reanimacija je skup različitih postupaka kojima želimo spriječiti iznenadni srčani zastoj (kardijalni arest) ili prestanak disanja (respiratorni arest), te ponovo uspostaviti njihovu funkciju.

Primarnim i sekundarnim mjerama provodimo osnovno ili temeljno održavanje života( BLS –basic life support) i napredno održavanje života (ALS- advanced life support).

Uspješnom ishodu nakon kardijalnog aresta pridonosi primjena „Lanca preživljavanja“  što podrazumijeva: rani pristup pacijentu, rano započinjanje BLS-a, rana primjena defibrilacije i rana primjena poslijereanimacijskih mjera.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Temeljni medicinski postupci" dodijelila: 7 bodova Autori modula: 

- Doc. dr. sc. Marijana Neuberg

- Snježana Dragičević, magistra sestrinstva

- Magdalena Kunić, magistra sestrinstva
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Globalna pandemija koronavirusa"


Od siječnja 2020. godine svjedoci smo globalne krize uzrokovane akutnim respiratornim sindromom koronavirusa (SARS – CoV-2) i ozbiljnog širenja bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID - 19) koja se započela širiti u Kineskoj pokrajini Wuhan. Dosadašnja  iskustva ukazuju da se COVID - 19  manifestira simptomima suhog kašlja, povišenom tjelesnom temperaturom, povišenom razinom citokina te bolovima u mišićima. Iako se tada to činilo daleko od nas, širenje se vrlo brzo preselilo na europski kontinent i došlo do nama susjedne Italije i do naše domovine. Zbog brzine širenja i potencijalnog kobnog utjecaja na zdravlje ljudi Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju 11. ožujka 2020. godine. 
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 130 minuta
je za položeni modul "Globalna pandemija koronavirusa" dodijelila: 7 bodova Autori modula: Martina Osredečki Mihoci, Slađana Režić, Adriano Friganović
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Hemodinamika"


U modulu su dostupne sljedeće cjeline:

- Anatomija srca

- Opskrba srca krvlju

- Autoregulacija

- Srčani provodni sustav

- Elektrokardiogram

- Neinvazivni i invazivni krvni tlak

- Centralni venski tlak

- Pulsna oksimetrija

- Metoda termodilucije

- PiCCO monitoring

- LiDCO monitoring

- Vigileo monitoring

- Mjerenje kontinuiranog minutnog volumenaProcijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Hemodinamika" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 
- Adriano Friganović, dipl. med. techn. v. pred.

- dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn. pred.

- Kristian Civka, bacc. med. tech.

- Josip Brezić, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za novorođenče nakon porođaja"


Skrb za novorođenče nakon porođaja započinje primarnom opskrbom novorođenčeta. Nekada se novorođenče odnosilo odmah nakon izgona, kupalo se, mjerile su se antropometrijske mjere, provodila kredeizacija te davanje K vitamina. Poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije svi se ti postupci odgađaju, a u prvom planu nakon poroda zdravog novorođenčeta je kontakt „koža na kožu“.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za novorođenče nakon porođaja" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Monika Lovrek Seničić, mag.med.techn.

Tatjana Antičević, dipl.med.techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Zaštitimo kožu od sunca"


Sunce je izvor života. Sve što živi na našem planetu Zemlji ovisno je o djelovanju sunca, sunčeve svjetlosti i sunčevog zračenja. Od ukupnog sunčevog zračenja na vidljivi dio otpada 50%, na infracrveni dio spektra 40%, a samo 10% sunčevog spektra otpada na ultraljubičasto zračenje (UV). No, upravo taj najmanji dio sunčevog spektra biološki najaktivniji i odgovoran za akutna i kronična oštećenja kože. Intenzitet UV zračenja ovisi o geografskoj širini, nadmorskoj visini, godišnjem dobu i dijelu dana.


Za čovjeka je dokazano štetno prekomjerno izlaganje sunčevom zračenju, a kumulativni učinak UV zračenja mogu ostaviti velika oštećenja na koži  od utjecaja na estetiku do ozbiljnih oštećenja koji ugrožavaju zdravlje čovjeka. Onečišćenje zraka slabi ozonski omotač i potiče nastajanje ozonskih rupa što dovodi do većeg prodiranja Sunčevog zračenja na zemlju.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Zaštitimo kožu od sunca" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Ružica Valent
Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Logoterapija u palijativnoj skrbi"


Briga za ljudski duh jedna je od glavnih sastavnica za poboljšanje kvalitete života kod umirućih. Čovjekovo zanimanje za smrt i umiranje staro je koliko i ljudska vrsta. S pojavom kršćanstva započinje princip organiziranog pomaganja u nevolji. Takva briga provodi se u palijativnoj skrbi koja se usmjerava na osobu čija bolest je toliko uznapredovala da više ne reagira ni na koji oblik liječenja. 


Logoterapija se sve više pokušava implementirati kao nova metoda ublažavanja „psihološke boli“. Također, kao oblik egzistencijalne terapije koja je šira i dublja od bilo koje psihološke terapije s obzirom da ponire u duhovnu dimenziju ljudskog života, te se usmjerava na značenje i smisao života. 
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Logoterapija u palijativnoj skrbi" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Ana-Maria Malenica, Marijana Neuberg

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Prevencija i zaštita oralnog zdravlja"


Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije iz 1965. godine, oralno zdravlje je: stanje zdravih i za funkciju sposobnih zuba i njihovih potpornih tkiva uključujući zdravlje svih dijelova usne šupljine koji sudjeluju u žvakanju. Naravno da samo žvačna funkcija nije jedini cilj u očuvanju oralnog zdravlja nego  važnu ulogu imaju i estetika i fonacija.


Bolesti usne šupljine ili oralne bolesti s obzirom na vrstu tkiva koju zahvaćaju se dijele na bolesti mekih i bolesti tvrdih zubnih tkiva. Tvrda oralna tkiva se dijele na koštano tkivo i tvrda zubna tkiva (caklina, dentin, cement),  dok ostala tkiva usne šupljine spadaju u meka oralna tkiva.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Prevencija i zaštita oralnog zdravlja" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Barica Prlić, mag. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Što trebamo znati o anemiji?"


Anemija je smanjena koncentracija hemoglobina (Hb), hematokrita (Htc) i eritrocita (E) u krvi ispod normalne razine za pojedinu dob i spol. Anemija je u funkcionalnom smislu stanje u kojem cirkulirajuća masa eritrocita ne zadovoljava potrebe organizma za kisikom.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Što trebamo znati o anemiji?" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: Vesna Družinić, mag. med. techn,

Lucija Jurišić, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA