DOBRODOŠLI U MODUL "Pružanje palijativne skrbi u kući  i procjena potreba obitelji"


Cilj ovog tečaja je proširivanje informacija te utvrđivanje znanja medicinskih sestara o prepoznavanju potreba obitelji palijativnog bolesnika te stjecanje novih znanja o planiranju kvalitetne palijativne skrbi i uključivanje obitelji kao aktivnog sudionika u skrbi. Ovaj tečaj može poslužiti kao temelj medicinskim sestrama/tehničarima za kritičko promišljanje i analizu  čimbenika uključene u  problematiku palijativne skrbi.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Pružanje palijativne skrbi u kući  i procjena potreba obitelji" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula:

Izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg

Nataša Dumbović, mag. med. techn.

Dom zdravlja Varaždinske županije

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Skrb o osobama sa šećernom bolesti i uloga medicinske sestre edukatora”


Tema ovog tečaja je pojasniti i približiti skrb osoba sa šećernom bolešću medicinskim sestrama/tehničarima koji se u svom radu susreću s oboljelima. Cilj tečaja je pružiti nove informacije iz područja zbrinjavanja šećerne bolesti te smatramo da će nakon ovog tečaja kolegice i kolege dobiti spoznaje o načinima rada oboljelima od šećerne bolesti. Ova tema bitna je za razvoj sestrinstva jer se u dijabetologiji se velikom brzinom mijenjaju kako pristupi u liječenju tako i u edukaciji osoba sa šećernom bolešću.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb o osobama sa šećernom bolesti i uloga medicinske sestre edukatora" dodijelila: 7 bodova 
Autorica modula: Vilma Kolarić, dipl. med. techn.

KB Merkur, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Osnove EKG-a i poremećaja srčanog ritma"


Depolarizacija srca polazni je događaj za srčanu kontrakciju. Tri komponente proizvode električne struje koje se šire kroz srce: srčane predvodničke (pacemaker) stanice, specijalno provodno tkivo i sam srčani mišić. Elektrokardiografija registrira samo depolarizaciju (stimulaciju) i repolarizaciju (oporavak) atrijskog i ventrikulskog miokarda.


U uvjetima mirovanja stanice miokarda su polarizirane, to jest nose na svojoj površini električni naboj uzrokovan transmembranskim razlikama koncentracije iona. Napon izmjeren kroz membrane atrijskih i ventrikulskih stanica iznosi oko 90 mV, pri čemu je unutrašnjost stanica negativna u odnosu na okolinu. Kada se te stanice stimuliraju iznad navedenog praga, one se depolariziraju, pri čemu se prolazno promjeni polaritet njihovih membrana. Depolarizacija počinje od stanica u unutarnjim slojevima miokarda (endokarda) prema vanjskoj strani srca (epikardu), te se poput vala širi kroz atrije i ventrikule. Depolarizacija je električki događaj  iza kojeg se očekuje kontrakcija koja je mehanički događaj. Nakon što se dovrši proces depolarizacije, započinje proces repolarizacije i membranski električni potencijal poprima stanje kakovo je bilo u mirovanju. Repolarizacijski val se širi od epikarda prema endokardu, čime započinje opuštanje miokarda. Nakon završene repolarizacije stanica je opet sposobna za ponovnu stimulaciju.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Osnove EKG-a i poremećaja srčanog ritma" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 


Ivica Benko, dipl.med.techn., univ.mag.admin.sanit., ECDSAP

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Intervencije medicinske sestre u prevenciji nasilja nad djecom i njihovo zbrinjavanje"


U svakodnevnom životu i brzoj transformaciji i tranziciji često se malo vodi brige za djecu i njihov rast i razvoj. Sve manje pozornosti i brige oko praćenja zlostavljane i zanemarene djece donosi negativne učinke za njihov nesmetani zdravi razvoj te njihovo zbrinjavanje. Zanemarivanje je nebriga roditelja ili odraslih osoba u obitelji i društvu o potrebama djece. Društvo je cjelina koja bi trebala voditi brigu o svim svojim članovima. Zbog toga društvo djeci treba omogućiti zdravstvenu zaštitu i uvjete za stjecanje socijalnih i obrazovnih vještina kao i njihovu zaštitu od zanemarivanja i zlostavljanja. Zlostavljanje djece je dio traume kroz koje dijete prolazi, a provodi ga nasilnik. Isto se može manifestirati kao psihičko, fizičko, emocionalno i seksualno zlostavljanje. Sprečavanje nasilja pridonosi poboljšanju i zaštiti djeteta kao žrtve. Obitelj, zdravstvene ustanove, pedagoške institucije i društvo u cjelini je dužno pravovremeno reagirati ukoliko uoči jedan od negativnih čimbenika koji ostavljaju na djetetu neizbrisiv ožiljak.


Svrha ovog teksta je podijeliti s članovima Komore medicinskih sestara prikupljena saznanja o načinima i oblicima zlostavljanja kako bi adekvatne službe mogle pridonijeti nesmetanom, pravilnom i potpunom razvoju djece provođenjem ciljanih intervencija. Intervencije medicinske sestre su: utvrđivanje oblika i načina zlostavljanja, učestalost zlostavljanja, vrste počinitelja te način zbrinjavanja zlostavljane djece. Stoga je potrebno educirati i osvijestiti javnost da se nasilje nad djecom stalno događa te po uzoru na razvijene zemlje provoditi preventivne programe čiji je cilj smanjiti učestalost i intenzitet zlostavljanja.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Intervencije medicinske sestre u prevenciji nasilja nad djecom i njihovo zbrinjavanje" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 


Bernardica Pavlić Pračić mag.med.techn

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA


DOBRODOŠLI U MODUL "Transplantacija bubrega"


Hrvatska je 26. svibnja 2007. godine postala punopravna članica Eurotransplanta, međunarodne organizacije za razmjenu organa, a prva transplantacija u sklopu te organizacije učinjena je 15. kolovoza 2007. na Klinici za Urologiju KBC-a Zagreb. Pristupanjem u Eurotransplant, transplantacijski program jača, povećanjem broja transplantacija i darovanih organa, što ima svoj vrhunac 2011. godine, kada smo po stopi realiziranih darovatelja organa i stopi transplantaciji bubrega bili prva zemlja u svijetu na milijun stanovnika. Uspješnost programa ogleda se prije svega u iznadprosječnim rezultatima preživljenja presatka i primatelja, što nas svrstava u sam vrh transplantacijske medicine u svijetu.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Transplantacija bubrega" dodijelila: 7 bodova Autori modula: 

Ivanka Gelo, dipl.med.techn.

Kristina Lacković, bacc.med.techn.

Ksenija Zagorščak, bacc.med.techn.

Matea Koščević, bacc.med.techn
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Holistička sestrinska skrb"


Kako bi se bolje razumio koncept holističke sestrinske skrbi, potrebno je najprije pojasniti značenje holističkog pristupa pacijentima. Pojam holistički pristup ima svoju primjenu u različitim znanstvenim disciplinima kao što su biologija, psihologija, sociologija (Hrvatska enciklopedija, 2021) pa tako i u biomedicini gdje je vrlo rasprostranjen i najviše naglašavan u palijativnoj skrbi. Kada se postavlja pitanje što znači holistički pristupati pacijentu, najlakše je taj pristup objasniti na primjeru palijativne skrbi u koji je holistički pristup i integriran. Naime, u palijativnu skrb uključeni su profesionalci iz različitih područja – medicinske sestre, liječnici, psiholozi, socijalni radnici, fizioterapeuti, duhovnici, ljekarnici, radni terapeuti. Svaka od navedenih profesija brine o pacijentu iz svog aspekta, u svom djelokrugu rada, no s istim ciljem, a to je ublažavanje boli i drugih simptoma bolesti te poboljšanje kvalitete života pacijenta i njegove obitelji.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Holistička sestrinska skrb" dodijelila: 7 bodova Autor modula: 

- Tina Cikač, mag.med.techn.
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA

DOBRODOŠLI U MODUL "Temeljni medicinski postupci"


Reanimacija je skup različitih postupaka kojima želimo spriječiti iznenadni srčani zastoj (kardijalni arest) ili prestanak disanja (respiratorni arest), te ponovo uspostaviti njihovu funkciju.

Primarnim i sekundarnim mjerama provodimo osnovno ili temeljno održavanje života( BLS –basic life support) i napredno održavanje života (ALS- advanced life support).

Uspješnom ishodu nakon kardijalnog aresta pridonosi primjena „Lanca preživljavanja“  što podrazumijeva: rani pristup pacijentu, rano započinjanje BLS-a, rana primjena defibrilacije i rana primjena poslijereanimacijskih mjera.
Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
je za položeni modul "Temeljni medicinski postupci" dodijelila: 7 bodova Autori modula: 

- Doc. dr. sc. Marijana Neuberg

- Snježana Dragičević, magistra sestrinstva

- Magdalena Kunić, magistra sestrinstva
Edukaciju omogućila: 

                                                                          


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Hemodinamika"


U modulu su dostupne sljedeće cjeline:

- Anatomija srca

- Opskrba srca krvlju

- Autoregulacija

- Srčani provodni sustav

- Elektrokardiogram

- Neinvazivni i invazivni krvni tlak

- Centralni venski tlak

- Pulsna oksimetrija

- Metoda termodilucije

- PiCCO monitoring

- LiDCO monitoring

- Vigileo monitoring

- Mjerenje kontinuiranog minutnog volumenaProcijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 60 minuta
HKMS

je za položeni modul "Hemodinamika" dodijelila: 7 bodova 
Autori modula: 
- Adriano Friganović, dipl. med. techn. v. pred.

- dr. sc. Biljana Kurtović, mag. med. techn. pred.

- Kristian Civka, bacc. med. tech.

- Josip Brezić, bacc. med. techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARADOBRODOŠLI U MODUL "Skrb za novorođenče nakon porođaja"


Skrb za novorođenče nakon porođaja započinje primarnom opskrbom novorođenčeta. Nekada se novorođenče odnosilo odmah nakon izgona, kupalo se, mjerile su se antropometrijske mjere, provodila kredeizacija te davanje K vitamina. Poštujući smjernice Svjetske zdravstvene organizacije svi se ti postupci odgađaju, a u prvom planu nakon poroda zdravog novorođenčeta je kontakt „koža na kožu“.Procijenjeno vrijeme potrebno za polaganje ovog modula je 70 minuta
HKMS

je za položeni modul "Skrb za novorođenče nakon porođaja" dodijelila: 7 bodova 
Autorice modula: Monika Lovrek Seničić, mag.med.techn.

Tatjana Antičević, dipl.med.techn.

Edukaciju omogućila: 

                                                                                         


HRVATSKA KOMORA

MEDICINSKIH SESTARA